REALIZACJE

Łączna suma wykonanego drenu to ponad 140 kilometrów plus prace dodatkowe.


  • odc. Budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła).
- usługi sprzetem na stanowsku archeologicznym pod firmą Archeo-Explorers


  • odc. S7 Obwodnica Radomia.
- 36 500mb drenaż francuski fi160/drenaż kompozytowy fi160mm, 220kpl. studni drenarskich rewizyjnych, 86kpl. umocnień wylotów drenarskich
- przepusty skrzynkowe pod koroną drogi ekspresowej 1500x2000, 2000x3000, 2600x4000
- przepusty rurowe pod koroną drogi ekspresowej fi1000, fi1500, fi2500


  • odc. S7 Skarżysko-Kamienna, Radom - granica woj. Mazowieckiego.
- 56 000mb drenaż francuski fi200, 1 120szt. szczelnych połączeń z kanalizacją deszczową
- 1 700mb drenaż fi200 pod rowem


  • odc. S8 Zduńska Wola, zadanie 6 i 7, Węzeł Sieradz - Węzeł Łask.
- 33 000mb drenaż typu ciężkiego, 546kpl. studni drenarskich rewizyjnych, 77kpl. umocnień wylotów drenarskich


  • odc. A4 Tarnów, Wierzchosławice - węzeł Krzyż.
- 14 500mb drenaż francuski
- 2 200mb drenaż skarpowy
- 1 500mb drenaż pod rowem
- przepusty skrzynkowe pod koroną drogi szybkiego ruchu 2000x2000
- budowa skrzydeł żel-betonowych do przepustów rurowych fi1500
- montaż zasieków pod otaczarnie


  • Wodzisław Śląski.
- rozbudowa i modernizacja hali na terenie ciepłowni pod nowoczesne rozwiązanie produkcji ciepła GE Jenbacher 616 GS


  • odc. A4 Kraków - Szarów
- odwodnienie liniowe PPO
- kołnierze żel-betonowe na Tubosider
- montaż żel-betonowych barier pod obiektami mostowymi
- 6 500mb drenaż francuski.
Copyright (c)2017 My Company, All Rights Reserved